Tilastokeskus 25.9.2014: Kasvihuonekaasupäästöt vähenivät teollisuudessa ja energiahuollossa vuonna 2012

Teollisuustuotannon lasku ja fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käytön väheneminen pienensivät kasvihuonekaasupäästöjä Suomessa vuonna 2012, ilmenee Tilastokeskuksen julkaisemista tiedoista. Öljyn, hiilen, maakaasun ja turpeen käyttöä korvattiin tuontisähkön lisäksi puupolttoaineilla, joiden hiilidioksidipäästöjä ei lasketa mukaan kasvihuonekaasupäästöihin. Kotitalouksien kasvihuonekaasupäästöt sen sijaan kasvoivat hieman. Tilastokeskuksen Ilmapäästöt toimialoittain -tilastossa päästöt lasketaan kansantalouden tilinpidossa käytettävän toimialajaon mukaisesti. Pekka Tiusanen Hiilitieto ry … Lue lisää