Tilastokeskus 30.1.2015: Kivihiilen kulutus väheni 16 prosenttia vuonna 2014

Tilastokeskuksen keräämien ennakkotietojen mukaan kivihiilen kulutus väheni viime vuonna 16 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kivihiiltä käytettiin sähkön- ja lämmöntuotannon polttoaineena 3,8 miljoonaa tonnia. Myös pidemmällä aikavälillä kivihiilen kulutus on Suomessa laskenut. Verrattuna 2000-luvun keskiarvoon kivihiilen kulutus oli vuonna 2014 noin 22 prosenttia alemmalla tasolla. Kivihiilivarastot olivat Tilastokeskuksen mukaan 4,1 miljoonaa tonnia joulukuun 2014 lopussa, eli 26 … Lue lisää

Tilastokeskus 28.10.2014: Kivihiilen kulutus väheni 23 prosenttia tammi-syyskuussa

Tilastokeskuksen kokoamien ennakkotietojen mukaan kivihiilen kulutus väheni 23 prosenttia vuoden 2014 tammi-syyskuussa verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Kivihiiltä käytettiin sähkön- ja lämmöntuotannon polttoaineena 2,8 miljoonaa tonnia. Viimeisen 10 vuoden tammi-syyskuun keskiarvoon verrattuna kivihiilen kulutus oli nyt noin 21 prosenttia pienempää. Pekka Tiusanen Hiilitieto ry viestintä Lue lisää ja lataa Tilastokeskuksen tiedotteet ja taulukot 28.10.2014: Tilastokeskus … Lue lisää

Tilastokeskus 16.10.2014: Fossiilisten polttoaineiden käyttö kasvoi sähkön ja lämmön tuotannossa vuonna 2013

Sähköä tuotettiin Suomessa Tilastokeskuksen julkaisemien tietojen mukaan 68,3 TWh vuonna 2013. Tuotanto kasvoi edellisestä vuodesta prosentin. Kaukolämmön tuotanto laski seitsemän prosenttia ja teollisuuslämmön tuotanto prosentin. Uusiutuvien polttoaineiden käyttö sähkön ja lämmön tuotannossa kasvoi. Fossiilisten polttoaineiden käyttö kasvoi, kun kivihiiltä käytettiin 38 prosenttia edellisvuotta enemmän. Maakaasun ja öljyn käytöt sen sijaan vähenivät. Turpeen käyttö väheni 13 … Lue lisää

Tilastokeskus 25.9.2014: Kasvihuonekaasupäästöt vähenivät teollisuudessa ja energiahuollossa vuonna 2012

Teollisuustuotannon lasku ja fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käytön väheneminen pienensivät kasvihuonekaasupäästöjä Suomessa vuonna 2012, ilmenee Tilastokeskuksen julkaisemista tiedoista. Öljyn, hiilen, maakaasun ja turpeen käyttöä korvattiin tuontisähkön lisäksi puupolttoaineilla, joiden hiilidioksidipäästöjä ei lasketa mukaan kasvihuonekaasupäästöihin. Kotitalouksien kasvihuonekaasupäästöt sen sijaan kasvoivat hieman. Tilastokeskuksen Ilmapäästöt toimialoittain -tilastossa päästöt lasketaan kansantalouden tilinpidossa käytettävän toimialajaon mukaisesti. Pekka Tiusanen Hiilitieto ry … Lue lisää