Riittävyys

Hiiltä riittää vielä sadoiksi vuosiksi

Kivihiilellä on fossiilisista energianlähteistä suurimmat tunnetut varannot. Kivihiiltä arvellaan riittävän ainakin parin sadan vuoden ajan. Laskelmissa ovat mukana vain ne esiintymät, joita nykytekniikalla kannattaa kaivaa ja jotka ovat tarpeeksi laadukkaita nykykäyttöön.

Kivihiilen saatavuus on hyvä

Kivihiiltä on yli 70 maassa kaikilla mantereilla. Suurimmat hiilivarat ovat USA:lla, Venäjällä, Kiinalla ja Intialla. Hiiltä arvioidaan olevan jäljellä yli 200 vuodeksi nykyisellä kulutuksella. Riittävyys voi osoittautua suuremmaksikin, kun käyttöä tehostetaan ja uusia löytöjä tehdään.

Kivihiiltä louhitaan kaupallisesti yli 50 maassa. Vuosituotanto on runsaat 5 miljardia tonnia, minkä lisäksi ruskohiiltä louhitaan noin 900 miljoonaa tonnia. Tuotannon arvioidaan nousevan 7 miljardiin tonniin vuonna 2030, eniten louhinnan arvioidaan kasvavan Kiinassa.

Ruskohiilen suurin tuottaja on Saksa. Kivihiilen tuotanto EU–maissa vuonna 2005 oli 280 miljoonaa tonnia, kysyntä puolestaan oli 460 miljoonaa tonnia. Suurin osa louhitusta hiilestä käytetään tuottajamaissa, vain noin 16 % tuotannosta viedään. Suomessa käytetään vuosittain noin 5 – 7 miljoonaa tonnia hiiltä, joka tuodaan pääasiassa Venäjältä.