Kasvihuonekaasut

CO2 voimistaa ilmastonmuutosta

Aurinko lämmittää maan pintaa, mutta osa lämpösäteilystä heijastuu takaisin avaruuteen. Kasvihuonekaasupäästöt, kuten hiilidioksidi, metaani, typpioksiduuli, teollisuudessa käytettävät klooratut hiilivedyt eli CFC-yhdisteet ja otsoni, estävät lämmön palautumista avaruuteen. Tätä ilmiötä kutsutaan kasvihuoneilmiöksi.

kasvihuoneilmio

Kasvihuoneilmiö on maapallolla elinehto, sillä se pitää osan auringon säteilystä maapallon pinnalla. Ilman kasvihuoneilmiötä maapallolla ei voisi elää, koska maapallon keskilämpötila olisi -18 astetta, kun se nyt on 15 astetta.

Ilmastonmuutoksella tarkoitetaan kasvihuoneilmiön voimistumista, kun kasvihuonekaasujen määrä ilmakehässä kasvaa. Tulvat yleistyvät sateiden lisääntyessä, äärimmäiset sääilmiöt lisääntyvät.

Tämän seurauksena tapahtuu suuria muutoksia maapallon eri osissa. Pohjoisessa kasvukausi pitenee, tropiikissa sademetsät vähenevät. Eliölajeja katoaa.

Fossiilisten polttoaineiden käyttö lisää kasvihuonekaasuja ilmakehässä. Vaikutusta on myös metsäpinta-alan pienenemisellä ja maatalouden muutoksilla. Kivihiilen, öljyn ja maakaasun käytöstä syntyy kolme neljäsosaa maailman tilastoiduista kasvihuonekaasupäästöistä.

Hiiltä on vaikea korvata

kasvihuonepaastot-sektoreittain-2007

Asukasta kohti suomalaisten hiilidioksidipäästöt ovat teollisuusmaiden korkeimpia, koska ilmastomme on kylmä, meillä on pimeää suuren osan vuotta, välimatkat pitkiä ja puun ja metallien jalostaminen tarvitsee paljon energiaa. Kulutettuun energian määrään nähden hiilidioksidipäästöt ovat kuitenkin pienet, sillä energiatehokkuudessa Suomi on maailman huippuja.

Hiilidioksidin syntyä vähennetään polttamalla hiiltä mahdollisimman tehokkaasti. Kun voimalaitoksen hyötysuhdetta ja teollisuuden prosesseja parannetaan, sama määrä kivihiiltä tuottaa enemmän käyttökelpoista energiaa.

Hiilidioksidin talteenottoa kehitetään

Kansainvälisesti on kehitteillä teknologioita, joilla voidaan ottaa talteen jopa 90 prosenttia voimalaitoksen hiilidioksidipäästöistä. Hiilidioksidia voidaan säilöä nesteyttämällä tai sitomalla se kemiallisesti sopivaan materiaaliin. Nestemäinen hiilidioksidi voidaan esimerkiksi kuljettaa hyödynnettyihin öljy- tai maakaasulähteisiin tai valtamerten syvänteisiin.

Hiilidioksidin talteenotto on kallista. Uuden voimalaitoksen investoinnit kasvavat 50–80 ja tuotantokustannukset 40–70 prosenttia. Talteenotto pienentää voimalaitosten hyötysuhdetta.

Suomessa loppusijoituspaikkoja ei ole, ja kuljettaminen muualle olisi kallista.