Maisema ja ekologia

Maisemoinnilla jäljet piiloon

Kaivostoiminta vaikuttaa luontoon. Yhä useammassa hiilentuottajamaassa haittojen minimointi on pakollista. Kaivausten jälkeen ympäristö pyritään palauttamaan liki alkuperäiseen asuunsa istutuksin. Jo ennen kaivuutyön aloittamista tehdään suunnitelma melun ja pölyn vähentämiseksi, veden saastumisen estämiseksi sekä eläinten ja muun luonnon säilyttämiseksi.

Hiilen tuotanto on monessa maassa tärkeä elinkeino. Nykyiset hiilikaivokset muistuttavat koneistettuja tehtaita, eivät niinkään historiasta tuttuja pimeitä kaivantoja. Terveys- ja turvallisuussäännöt ovat tiukat.