Polttoaineen hintatekijä H

H-arvo

Kivihiilen h-arvo on Suomeen tuodun, energiakäyttöön tarkoitetun kivihiilen määrillä painotettu keskimääräinen CIF-hinta laskentakuukautena (EUR/MWh). Sen tuottaa Tilastokeskus Energiafoorumi ry:n toimeksiannosta, ja sitä käytetään mm. kaukolämmön hinnoittelussa.

Indeksin kuvaukset löytyvät täältä:

H-arvo
http://www.energiafoorumi.fi/files/finnwec.palvelee.fi/polttoaineen_h_laskenta_2007.pdf

Indeksi on ensisijaisesti tarkoitettu tilaajien käyttöön. Tilauksen voi tehdä ottamalla yhteyttä osoitteeseen:
[email protected]