Perustietoa hiilestä

Hiili ylläpitää elämää

Hiiliatomi C on elämän välttämätön rakennuspalikka: se on eliöiden tärkein rakennusaine. Ilman hiiltä ei olisi elämää.

Hiili on paitsi elämän, myös elintason rakennusmateriaali. Kivihiili on välttämätön sähkön ja lämmön lähde sekä tärkeä terästeollisuuden raaka-aine. Ilman kivihiiltä ei ole hyvinvointia.

Yhteyttäminen

6 CO2 + 6 H2O + auringon säteilyenergia => C6H12O6 + 6 O2

Happi O
Hiili C
Vety H
Hiilidioksidi CO2
Glukoosi C6H12O6
Vesi H2O

Vihreiden kasvien yhteyttämissä syntyy sokeria. Hengittämällä kasvi vapauttaa sokeriin sidottua energiaa.

Yhteyttäminen on osa globaalia hiilikiertoa, jossa hiili kiertää veden, maan ja ilmakehän välillä pääosin

hiilidioksidin muodossa. Yhteyttäminen on prosessi, joka poistaa hiilidioksidia ilmakehästä ja korvaa sen hapella. Yhteyttämistä tapahtuu vihreissä kasveissa, levissä ja joissain bakteereissa.

Yhteyttämisprosessissa hiilidioksidista ja vedestä muodostuu auringon säteilyenergian avulla glukoosia eli rypälesokeria ja happea. Näin syntyneistä hiilivarastoista, kasveista, on pitkän ajan kuluessa syntynyt myös nykyisin käytettävä kivihiili.

Kovassa paineessa ja hapettomissa olosuhteissa kasviaineksesta muodostuu tuhansien ja miljoonien vuosien aikana ensin turvetta, joka muuttuu ruskohiileksi ja sen jälkeen kivihiileksi ja lopulta antrasiitiksi. Pääosin nykyisin käytössä oleva kivihiili on muodostunut noin 300 miljoonaa vuotta siiten, kun suuria metsiä hautautui maakerrosten alle.

Hiili jaotellaan käyttötarpeen mukaisesti metallurgiseen hiileen, muun muassa teräksen valmistamista varten, ja höyryhiileen, jota käytetään voimalaitosten kattiloissa.

Geologisista kerrostumista louhittava kivihiili sisältää myös orgaanisia yhdisteitä, joita voi olla jopa 20 prosenttia. Kivihiili onkin seos, joka muodostuu pääasiassa hiilestä, vedystä, hapesta, rikistä ja typestä.

Kivihiili on edullista, ja sen käyttöön on olemassa turvalliset ja ympäristömyötäiset teknologiat. Sen poltossa syntyy hiilidioksidia, joka kertyessään ilmakehään lämmittää ilmastoa.

Parhaiten hiilen käytön ympäristövaikutuksia ehkäistään säästämällä energiaa, mutta elintason ja maapallon väkiluvun kasvaessa myös energian kulutus lisääntyy.

SampoSoimakallioHiilitieto20130926