Kivihiilen synty

Energiaa esihistorialliselta ajalta

Vanhimmat kivihiilimuodostumat syntyivät 300 miljoonaa vuotta sitten. Tuota aikaa kutsutaankin kivihiilikaudeksi.

Kivihiilikaudella maapallo oli rehevän kasvillisuuden peittämä. Vuosimiljoonien aikana maanpinta poimuttui haudaten kasvien jätteitä ja turvetta maan uumeniin. Hiekan, saven ja veden alla oli kova paine ja kuumuus, eikä lainkaan happea. Kun kaasut poistuivat turpeesta, sen hiilipitoisuus kasvoi ja syntyi kivihiiltä.

Kivihiili luokitellaan sen mukaan, kuinka täydellisesti alkuperäinen kasviaines on muuttunut hiileksi. Vähiten hiiltä on ligniitissä ja ruskohiilessä, vähän enemmän puolibitumisessa ja bitumisessa hiilessä. Pisimpään maan povessa on tiivistynyt antrasiitti, jossa onkin vain vähän kosteutta ja runsaasti hiiltä ja energiaa.

Kivihiililaadut jaetaan haihtuvien aineiden ja lämpöarvon perusteella oheisen kaavion mukaisesti. Myös rikkipitoisuus voi olla luokittelun peruste.

kivihiilen-muodostuminen

hiilen-tyypit