Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen haaste

Kestävä kehitys tarkoittaa toimintaa, jonka avulla pyritään turvaamaan hyvän elämän mahdollisuudet sekä nykyisille että tuleville sukupolville. Kestävässä kehityksessä on kolme ulottuvuutta: ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen.

Kestävän kehityksen keskeinen kysymys on, miten voimme tuottaa tarpeeksi energiaa hyvän elämän tarpeisiin ja samalla kuitenkin suojella ympäristöä.

Ongelmaa ratkotaan monella tieteen rintamalla nanoteknologiasta fuusioteknologiaan. Tarvitaan kansainvälistä ja tieteiden – etenkin insinööritieteiden, biologian, fysiikan ja kemian – välistä yhteistyötä sekä investointeja uuteen energiatutkimukseen.

Kulutus kasvaa kaikkialla

Vuonna 2020 maailmassa arvioidaan olevan kahdeksan miljardia ihmistä. Kasvavasta  energiantarpeesta katetaan jatkossakin merkittävä osa kivihiilellä ja muilla fossiilisilla polttoaineilla. Monessa maassa kivihiili pysyy pitkään käyttökelpoisena polttoaineena, vaikka kansainvälisesti pyritään kivihiilen käyttöä vähentämään.