Päästökauppa

Kauppaa kaasupäästöillä

Päästökauppa alkoi Euroopan unionissa vuoden 2005 alussa. Järjestelmällä pyritään rajoittamaan kasvihuonekaasujen määrää. Alussa päästökauppa koskee hiilidioksidia, mutta myöhemmin päästökauppa laajentunee myös muihin kasvihuonekaasuihin.

Sähkön, kaukolämmön ja raskaan teollisuuden CO2-päästöt on kiintiöity EU:ssa päästökauppajärjestelmällä. Kaikki päästöjen aiheuttajat joutuvat palauttamaan päästöjä vastaavan määrän päästöoikeuksia valtiolle. Kiintiöinti ja siihen liitetty kauppa merkitsevät, että päästökaupan piirissä olevat toimijat eivät voi yhteensä päästää enempää kuin mitä valtiot niiden sallivat päästää.

Päästökauppa edistää energiansäästöä ja päästöttömien energiamuotojen rakentamista. Kivihiilen polttoon päästöstä on tullut uusi kustannus. Päästön hinnan myötä kivihiilen kilpailukyky on heikentynyt. Kivihiilellä on kuitenkin edelleen merkittävä asema sähkön ja lämmön tuotannossa.