Hållbar utveckling

Mot en hållbar utveckling

Hållbar utveckling betyder verksamhet med hjälp av vilken man försöker trygga möjligheterna till ett bra liv både för nuvarande och kommande generationer. Den hållbara utvecklingen har tre dimensioner: ekologisk, ekonomisk och social.

Den centrala frågan när det gäller den hållbara utvecklingen är hur vi ska kunna producera tillräckligt med energi för att kunna ha en god levnadsstandard och samtidigt skydda miljön.

Man brottas med problemet inom ett antal olika vetenskaper, allt från nanoteknik till fusionsteknik. Det krävs både internationellt samarbete och samarbete mellan de olika vetenskaperna, speciellt ingenjörsvetenskaperna, fysiken och kemin. Dessutom krävs investeringar i den nya energiforskningen.

Konsumtionen ökar överallt

År 2020 beräknas det finnas 8 miljarder människor på jorden. Det ökande energibehovet mättas främst med fossila bränslen. I de fattiga länderna är stenkol i praktiken det enda bränslet som kan användas.