Kolfakta rf

Kolfakta rf

Kolfakta rf är en registrerad förening som fungerar som en sammanbindande länk till företag som bedriver verksamhet med fasta fossila bränslen.

Föreningens förverkligar sina syften genom att

  • sprida information om kol till allmänheten, upprätthålla en webbplats
  • arrangera möten och presentationer
  • följa utvecklingen av användningen av fasta fossila bränslen i Finland och utomlands
  • bedriva annan verksamhet av samma slag.

Kontaktuppgifter: info@hiilitieto.fi

Kolfakta rf:s kommunikationsgrupp ansvarar för upprätthållandet av webbplatsen:

Pekka Tiusanen, Ordförande av Kolfakta rf:s kommunikationsgrupp

Ulla-Maija Alander, Helen Oy

Hannele Kukka, Pohjolan Voima Oy

Jamima Löfström, Aspo Oyj

Pia Oesch, Energiateollisuus ry (ET), Finsk Energiindustri rf, Finnish Energy Industries

Mari Lehtonen, Helen Oy