Kolfakta rf

Kolfakta rf

Kolfakta rf är en registrerad förening som fungerar som en sammanbindande länk till företag som bedriver verksamhet med fasta fossila bränslen.

Föreningens förverkligar sina syften genom att

  • sprida information om kol till allmänheten, upprätthålla en webbplats
  • arrangera möten och presentationer
  • följa utvecklingen av användningen av fasta fossila bränslen i Finland och utomlands
  • bedriva annan verksamhet av samma slag.

Kontaktuppgifter: pekka. tiusanen at energia. fi

Kolfakta rf:s kommunikationsgrupp ansvarar för upprätthållandet av webbplatsen:

Pekka Tiusanen, Ordförande av Kolfakta rf:s kommunikationsgrupp
Seija Uusitalo, Helen Oy
Hannele Kukka, Pohjolan Voima Oyj
Katja Kurki-Suonio, Energiateollisuus ry (ET)
Katja Holopainen, SSAB