Fördelar med kol

Säker energi för hundratals år

Stenkol är en säker energikälla. Det finns många kolproducenter över hela världen, vilket betyder att priset är stabilt och tillgången på kol till ett rimligt pris är tryggad.

Kolet uppskattas räcka i ytterligare 200 år, medan de olje- och naturgastillgångar som man för närvarande känner till räcker i 40–60 år.

Kol är enkelt att transportera, lagra och använda. Därför är det ett viktigt bränsle även med tanke på försörjningsberedskapen. Kol kan lagras för eventuella undantagsförhållanden.