Tilastokeskus 20.12.2019: Energian kokonaiskulutus laski 6 prosenttia tammi–syyskuussa

Energian kokonaiskulutus laski Tilastokeskuksen julkaisemien tietojen mukaan kuusi prosenttia tammi-syyskuussa 2019. Sähköä kulutettiin prosentti vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kaikkien polttoaineiden kulutukset laskivat tammi-syyskuussa viime vuoteen verrattuna. Eniten väheni turpeen kulutus, 20 prosenttia. Kivihiilen kulutus laski 15 prosenttia. Polttoaineiden energiakäytön hiilidioksidipäästöt laskivat 11 prosenttia viime vuodesta. Tammi-syyskuussa Suomeen tuotiin erilaisia energiatuotteita 7,8 miljardin euron arvosta. Eniten … Lue lisää

TEM 18.10.2018: Hallitus esittää kivihiilen kieltämistä sähkön tai lämmön tuotannon polttoaineena 1.5.2029 lukien

Suomen hallitus antoi 18.10.2018 eduskunnalle lakiesityksen, jonka mukaan kivihiilen käyttö sähkön tai lämmön tuotannon polttoaineena kielletään 1.5.2029 lukien. Hallitus haluaa Suomen olevan  kivihiilen käytöstä luopuvien maiden etujoukossa. Kivihiilikielto liittyy vuoteen 2030 tähtäävän kansallisen energia- ja ilmastostrategian toimeenpanoon. Kiellon myötä hiilidioksidipäästöt vähenevät Suomessa vuosittain noin miljoonalla tonnilla, samoin vähenisivät rikkidioksidi-, raskasmetalli- ja muut päästöt. Kivihiilen käyttö … Lue lisää