Tilastokeskus 12.3.2020: Tuontipolttoaineiden hinnoissa laskua, kotimaisten polttoaineiden hinnoissa nousua vuonna 2019

Tilastokeskuksen keräämien tietojen mukaan energian hintakehitys vuonna 2019 vaihteli energialähteen mukaan. Tuontipolttoaineiden hinnat pääsääntöisesti laskivat ja kotimaisten polttoaineiden hinnat nousivat. Kivihiilen veroton hinta kääntyi laskuun kesällä 2019. Vuoden viimeisellä neljänneksellä kivihiilen veroton hinta oli noin 30 prosenttia matalampi kuin vuotta aiemmin. Myös maakaasun veroton hinta kääntyi laskuun kesällä 2019 ja oli noin 17 prosenttia matalampi kuin vuotta aiemmin.

Sähkön ja lämmön yhteistuotannon verotusta muutettiin vuoden 2019 alussa. Hiilidioksidiveron puolituksesta luovuttiin, mutta se korvattiin alentamalla yhdistetyssä tuotannossa käytettyjen polttoaineiden energiasisältöveroa. Muutokset kiristivät kivihiilen verotusta ja lievensivät maakaasun verotusta yhdistetyssä tuotannossa. Kivihiilen ja maakaasun verolliset hinnat olivat vuoden lopulla noin yhdeksän prosenttia matalammat kuin vuotta aiemmin.

Kotimaisten polttoaineiden hinnat sen sijaan nousivat edellisvuodesta. Metsähakkeen ja jyrsinturpeen verolliset hinnat olivat joulukuussa reilut 4 ja 8 prosenttia korkeammat kuin vuotta aiemmin. Jyrsinturpeen hinnan nousua vauhdittivat veronkorotukset vuoden alussa.

Pekka Tiusanen
Hiilitieto ry viestintä

Lue lisää ja lataa Tilastokeskuksen 12.3.2020 julkistamat tiedotteet:

Tuontipolttoaineiden hinnoissa laskua, kotimaisten polttoaineiden hinnoissa nousua vuonna 2019

Priserna på importbränslen sjönk och på inhemska bränslen steg år 2019

The prices of import fuels fell and of domestic fuels rose in 2019