Tilastokeskus 16.10.2014: Fossiilisten polttoaineiden käyttö kasvoi sähkön ja lämmön tuotannossa vuonna 2013

Sähköä tuotettiin Suomessa Tilastokeskuksen julkaisemien tietojen mukaan 68,3 TWh vuonna 2013. Tuotanto kasvoi edellisestä vuodesta prosentin. Kaukolämmön tuotanto laski seitsemän prosenttia ja teollisuuslämmön tuotanto prosentin. Uusiutuvien polttoaineiden käyttö sähkön ja lämmön tuotannossa kasvoi. Fossiilisten polttoaineiden käyttö kasvoi, kun kivihiiltä käytettiin 38 prosenttia edellisvuotta enemmän. Maakaasun ja öljyn käytöt sen sijaan vähenivät. Turpeen käyttö väheni 13 prosenttia edellisestä vuodesta. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen sähkön ja lämmön tuotantotilastoon.

Pekka Tiusanen

Hiilitieto ry viestintä

Lue lisää ja lataa Tilastokeskuksen tiedotteet ja taulukot 16.10.2014:

Fossiilisten polttoaineiden käyttö kasvoi sähkön ja lämmön tuotannossa vuonna 2013
http://tilastokeskus.fi/til/salatuo/2013/salatuo_2013_2014-10-16_tie_001_fi.html?ad=notify

Andelen av fossila bränslen ökade inom el- och värmeproduktionen år 2013
http://tilastokeskus.fi/til/salatuo/2013/salatuo_2013_2014-10-16_tie_001_sv.html?ad=notify

Use of fossil fuels grew in electricity and heat production in 2013
http://tilastokeskus.fi/til/salatuo/2013/salatuo_2013_2014-10-16_tie_001_en.html?ad=notify