Tilastokeskus 16.4.2021: Uusiutuva energia nousi fossiilisten ja turpeen ohi energian kokonaiskulutuksessa vuonna 2020

Hiilen kulutus väheni Tilastokeskuksen tietojen mukaan viime vuonna 22 prosenttia. Turpeen kulutus laski neljänneksen. Hiilen kulutuksen vähenemiseen vaikuttaa jo etupainotteisesti kivihiilen energiakäyttöä koskeva kielto, joka tulee voimaan vuonna 2029. Kaikkiaan fossiilisten polttoaineiden käyttö väheni 10 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna ja niiden osuus energian kokonaiskulutuksesta laski 37 prosenttiin.

Pekka Tiusanen
Hiilitieto ry viestintä

Lue lisää ja lataa Tilastokeskuksen 16.4.2021 julkistamat tiedotteet:

Uusiutuva energia nousi fossiilisten ja turpeen ohi energian kokonaiskulutuksessa vuonna 2020

Den förnybara energin gick förbi fossila bränslen och torv i totalförbrukningen av energi år 2020

Renewable energy surpassed fossil fuels and peat in total energy consumption in 2020