Tilastokeskus 24.3.2014, Energian kokonaiskulutus laski kaksi prosenttia viime vuonna

Hiili korvasi viime vuonna vesivoiman ja tuontisähkön vähenemistä ja hiilen käyttö kasvoi 17 prosenttia, ilmenee Tilastokeskuksen julkistamista vuoden 2013 ennakkotiedoista. Energian tuotannon ja käytön hiilidioksidipäästöt pysyivät ennallaan vuonna 2013. Hiilen käytön kasvu lisäsi hiilidioksidipäästöjä ja öljyn, maakaasun ja turpeen käytön väheneminen pienensi niitä.

Energian kokonaiskulutus oli noin 1 341 PJ (petajoulea) eli noin 373 TWh (terawattituntia), yli kaksi prosenttia vähemmän kuin vuonna 2012. Turpeen käyttö väheni yli 25 prosenttia.

Energian tuotannon ja käytön hiilidioksidipäästöt pysyivät ennallaan vuonna 2013. Hiilen käytön kasvu lisäsi hiilidioksidipäästöjä ja öljyn, maakaasun ja turpeen käytön väheneminen pienensi päästöjä.

Pekka Tiusanen
Hiilitieto ry viestintä

Lue lisää ja lataa Tilastokeskuksen tiedotteet ja taulukot:

Tilastokeskus 24.3.2014 Energian kokonaiskulutus laski 2 prosenttia viime vuonna

Totalförbrukningen av energi sjönk med 2 procent ifjol

Total energy consumption fell by 2 per cent last year