Tilastokeskus 26.1.2017: Kivihiilen kulutus kasvoi 31 prosenttia vuonna 2016

Tilastokeskuksen julkaisemien ennakkotietojen mukaan mukaan kivihiilen kulutus Suomessa kasvoi viime vuonna 31 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kivihiiltä käytettiin sähkön- ja lämmöntuotannon polttoaineena 3,3 miljoonaa tonnia. Suuren vuosimuutoksen taustalla on ennen kaikkea edellisvuoden ennätyksellisen alhainen kivihiilen käyttö. Viime vuonna kivihiiltä kului käytön kasvusta huolimatta 30 prosenttia vähemmän kuin 2000-luvulla keskimäärin.

 

Suurin osa Suomessa kulutetusta kivihiilestä käytetään sähkön ja lämmön yhteistuotannossa. Kivihiilen käyttö sähkön erillistuotannossa on vähentynyt viime vuosina selvästi, koska hiililauhdevoimalaitoksia on poistettu käytöstä.

Kivihiilen kulutus Suomessa vaihtelee tyypillisesti kausittain. Tilastovuosien välistä eroa selittävät säästä johtuvat vaihtelut lämmitysenergian kysynnässä sekä Pohjoismaiden vesitilanne, joka vaikuttaa erityisesti sähkön pörssihintaan ja sitä kautta myös erillistuotannon kysyntään. Kivihiilivarastot olivat 2,6 miljoonaa tonnia joulukuun 2016 lopussa, eli 27 prosenttia pienemmät kuin vuotta aiemmin.

Pekka Tiusanen
Hiilitieto ry viestintä

Lue lisää ja lataa Tilastokeskuksen tiedotteet ja taulukot sivulla

Tilastokeskus 26.1.2017: Kivihiilen kulutus kasvoi 31 prosenttia vuonna 2016

Statistikcentralen 26.1.2017: Förbrukningen av stenkol ökade med 31 procent år 2016

Statistics Finland 26 January 2017: Consumption of hard coal increased by 31 per cent in 2016