Tilastokeskus 26.8.2013: Kivihiilen kulutus kasvoi 37 prosenttia tammi-kesäkuussa

Kivihiilen kulutus kasvoi 37 prosenttia Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan vuoden 2013 tammi-kesäkuussa verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Kivihiiltä käytettiin sähkön- ja lämmöntuotannon polttoaineena yhteensä 2,7 miljoonaa tonnia. Kivihiilen käyttö kasvoi sähkön erillistuotantolaitoksissa, joissa käytettiin kivihiiltä 708 tuhatta tonnia, joka oli yli neljä kertaa enemmän kuin vuotta aiemmin 2012.

Lue lisää ja lataa tilastotiedote ja taulukot sivulta

Kivihiilen kulutus kasvoi 37 prosenttia tammi-kesäkuussa http://tilastokeskus.fi/til/kivih/2013/06/kivih_2013_06_2013-08-26_tie_001_fi.html?ad=notify

Stenkolsförbrukningen ökade med 37 procent under januari–juni 2013 http://tilastokeskus.fi/til/kivih/2013/06/kivih_2013_06_2013-08-26_tie_001_sv.html?ad=notify

Consumption of hard coal grew by 37 per cent in January to June 2013 http://tilastokeskus.fi/til/kivih/2013/06/kivih_2013_06_2013-08-26_tie_001_en.html?ad=notify

Pekka Tiusanen
Hiilitieto ry:n viestintä