Tilastokeskus 26.9.2019: Energian kokonaiskulutus laski 7 prosenttia tammi–kesäkuussa

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan energian kokonaiskulutus väheni seitsemän prosenttia viime vuoden alkupuoliskoon verrattuna. Edellisvuotta leudompi alkuvuosi oli merkittävin syy energian kokonaiskulutuksen laskuun. Hiilidioksidipäästöjen laskuun vaikuttivat eniten turpeen 22 prosentin ja hiilen 10 prosentin kulutuksen lasku. Uuusiutuvien puupolttoaineiden käyttö laski 10 prosenttia. Polttoaineiden energiakäytön hiilidioksidipäästöt laskivat 12 prosenttia viime vuodesta.

Tammi-kesäkuussa Suomeen tuotiin erilaisia energiatuotteita 5,2 miljardin euron arvosta. Tuonnin arvo kasvoi kolme prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Energiatuotteita tuotiin eniten Venäjältä, jonka osuus tuonnin arvosta oli 64 prosenttia.

Pekka Tiusanen
Hiilitieto ry viestintä

Lue lisää ja lataa Tilastokeskuksen 26.9.2019 julkistamat tiedotteet:

Energian kokonaiskulutus laski 7 prosenttia tammi–kesäkuussa

Totalförbrukningen av energi sjönk med 7 procent under januari–juni

Total energy consumption fell by 7 per cent in January to June