Tilastokeskus 28.10.2013: Kivihiilen kulutus kasvoi 47 prosenttia tammi-syyskuussa

Kivihiilen kulutus oli vuoden 2013 tammi-syyskuussa yhtä suuri kuin 2000-luvulla keskimäärin vastaavana aikana, ilmenee Tilastokeskuksen julkaisemista tiedoita. Kivihiilivarastot olivat noin 3,2 miljoonaa tonnia elokuun lopussa 2013 eli 26 prosenttia pienemmät kuin vuotta aiemmin.

Pekka Tiusanen
Hiilitieto ry viestintä

Kivihiilen kulutus kasvoi 47 prosenttia Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan tämän vuoden tammi-syyskuussa verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Kivihiiltä käytettiin sähkön- ja lämmöntuotannon polttoaineena yhteensä 3,4 miljoonaa tonnia, mikä vastaa energiasisällöltään noin 85 petajoulea. Kivihiilen käyttö kasvoi sähkön erillistuotantolaitoksissa, joissa käytettiin kivihiiltä noin miljoona tonnia, mikä oli yli neljä kertaa enemmän kuin vuotta aiemmin 2012.

Lue lisää ja lataa tilastotiedote ja taulukot sivulta

Kivihiilen kulutus kasvoi 47 prosenttia tammi-syyskuussa http://www.stat.fi/til/kivih/2013/09/kivih_2013_09_2013-10-28_tie_001_fi.html

Stenkolsförbrukningen ökade med 47 procent under januari–september http://www.stat.fi/til/kivih/2013/09/kivih_2013_09_2013-10-28_tie_001_sv.html

Consumption of hard coal increased by 47 per cent in January to September http://www.stat.fi/til/kivih/2013/09/kivih_2013_09_2013-10-28_tie_001_en.html