Tilastokeskus 28.5.2020: Kasvihuonekaasupäästöt ennätyksellisen alhaiset

Tilastokeskuksen julkaisemien tietojen mukaan vuoden 2019 kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt ovat 52,8 miljoonaa hiilidioksiditonnia vastaava määrä (CO2-ekv.). Päästöt laskivat 26 prosenttia vertailuvuodesta 1990 ja 38 prosenttia vuodesta 2003, jolloin päästöt olivat korkeimmillaan aikasarjan 1990–2019 aikana. Edellisvuoteen verrattuna päästöt vähenivät 6 prosenttia. Eniten päästöjen laskuun vaikutti hiilen ja turpeen käytön väheneminen.

Pekka Tiusanen
Hiilitieto ry viestintä

Lue lisää ja lataa Tilastokeskuksen 28.5.2020 julkistamat tiedotteet:

Kasvihuonekaasupäästöt ennätyksellisen alhaiset

Rekordlåga utsläpp av växthusgaser

Greenhouse gas emissions record low