Tilastokeskus 28.8.2014 Kivihiilen kulutus väheni 30 prosenttia tammi-kesäkuussa

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kivihiilen kulutus väheni 30 prosenttia vuoden 2014 tammi-kesäkuussa verrattuna vuoden 2013 vastaavaan ajankohtaan. Kivihiilen kulutus oli tämän vuoden tammi-kesäkuussa 24 prosenttia pienempi kuin 2000-luvulla keskimäärin vastaavana aikana. Kivihiilen käyttö pienentyi sähkön erillistuotantolaitoksissa vuoden ensimmäisellä puoliskolla noin 60 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tavallista lämpimämpi alkuvuosi sekä Pohjoismaiden parantunut vesitilanne vaikuttivat erillisen lauhdevoiman tuotantoon, joka vähentyi Energiateollisuus ry:n tietojen mukaan 43 prosenttia. Myös yksi hiililauhdevoimalaitos poistettiin käyttövalmiudesta vuoden alkupuoliskolla.

Pekka Tiusanen
Hiilitieto ry viestintä

Lue lisää ja lataa Tilastokeskuksen tiedotteet ja taulukot:

28.8.2014 Kivihiilen kulutus väheni 30 prosenttia tammi-kesäkuussa http://tilastokeskus.fi/til/kivih/2014/06/kivih_2014_06_2014-08-28_tie_001_fi.html

Stenkolsförbrukningen minskade med 30 procent under januari–juni http://tilastokeskus.fi/til/kivih/2014/06/kivih_2014_06_2014-08-28_tie_001_sv.html

Consumption of hard coal decreased by 30 per cent from January to June http://tilastokeskus.fi/til/kivih/2014/06/kivih_2014_06_2014-08-28_tie_001_en.html