Tilastokeskus 31.1.2018: Kivihiilen kulutus väheni 10 prosenttia vuonna 2017

Tilastokeskuksen julkistamien ennakkotietojen mukaan kivihiilen kulutus väheni viime vuonna 10 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kivihiiltä käytettiin sähkön- ja lämmöntuotannon polttoaineena 3,2 miljoonaa tonnia. Viime vuonna kivihiiltä kului 30 prosenttia vähemmän kuin tällä vuosituhannella vuosittain keskimäärin. Kivihiilen kulutuksen trendi on ollut laskeva jo yli kymmenen vuotta.

Suurin osa Suomessa kulutetusta kivihiilestä käytetään sähkön ja lämmön yhteistuotannossa. Kivihiilen käyttö sähkön erillistuotannossa on vähentynyt heikon kannattavuuden vuoksi.

Pekka Tiusanen
Hiilitieto ry viestintä

Lue lisää ja lataa Tilastokeskuksen 31.1.2018 julkistamat tiedotteet ja taulukot sivulla
Kivihiilen kulutus väheni 10 prosenttia vuonna 2017
Stenkolsförbrukningen minskade med 10 procent år 2017
Consumption of hard coal decreased by ten per cent in 2017