Tilastokeskus 31.10.2022: Kivihiilen kulutus kasvoi 8 % vuoden 2022 tammi–syyskuussa

Tilastokeskuksen julkistamien tietojen mukaan kivihiiltä käytettiin vuoden 2022 tammi–syyskuussa sähkön ja lämmön tuotannon sekä teollisuuden polttoaineena 1 277 tuhatta tonnia eli 8 % enemmän kuin vuotta aiemmin.

Kasvusta huolimatta kivihiilen kulutuksen trendi on ollut pitkään laskeva ja kivihiiltä käyttävien laitosten lukumäärä on jatkuvasti laskenut. Kivihiilen kulutus nousi vuoden 2022 ensimmäisellä vuosineljänneksellä 7 % ja toisella neljänneksellä 26 % edellisvuoteen verrattuna. Kolmannella neljänneksellä kulutus sen sijaan laski 7 %.
Kivihiilen kulutus kasvoi vuoden 2022 tammi–syyskuussa päätoimisessa sähkön ja lämmön tuotannossa.
Kivihiilivarastot olivat syyskuun 2022 lopussa 1 020 tuhatta tonnia eli 35 % pienemmät kuin vuotta aiemmin.

Pekka Tiusanen
Hiilitieto ry viestintä

Lue lisää ja lataa Tilastokeskuksen 31.10.2022 julkistamat tiedotteet:

Kivihiilen kulutus kasvoi 8 % vuoden 2022 tammi–syyskuussa

Stenkolsförbrukningen ökade med 8 procent under januari–september 2022

Consumption of hard coal grew by 8 per cent in January to September