Tilastokeskus 8.10.2019: Energiahuollon kasvihuonekaasupäästöt vähenivät 10 prosenttia vuonna 2017

Tilastokeskuksen julkaisemien tietojen mukaan Suomen kasvihuonekaasupäästöt sekä muut kasvihuonekaasuihin kuulumattomat ilmapäästöt laskivat vuonna 2017. Kasvihuonekaasupäästöt Suomessa ja ulkomailla olivat 59 miljoonaa tonnia, mikä oli lähes 5 prosenttia vähemmän edellisvuoteen verrattuna. 
Suurin syy kasvihuonekaasupäästöjen vähentymiseen oli energiahuollon päästöjen väheneminen. Energiahuollon kasvihuonekaasupäästöt vähenivät 10 prosenttia edellisestä vuodesta. Energiahuollon vuosittaiset päästömäärät ovat vaihdelleet huomattavasti etenkin sähkön tuonnin ja fossiilisen lauhdesähkön tuotannon mukaan, joiden määrät puolestaan riippuvat vesivoiman saatavuudesta pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla.

Pekka Tiusanen
Hiilitieto ry viestintä

Lue lisää ja lataa Tilastokeskuksen 8.10.2019 julkistamat tiedotteet:

Energiahuollon ja maaliikenteen kasvihuonekaasupäästöt laskivat vuonna 2017

Växthusgasutsläppen från energiförsörjning och landtransport minskade år 2017

Greenhouse gas emissions in energy supply and land transport declined in 2017