Tilastokeskus 8.3.2017: Tuontipolttoaineiden hinnat nousivat 2016 viimeisellä neljänneksellä

Tilastokeskuksen keräämien tietojen mukaan tuontipolttoaineiden hinnat kääntyivät selvään nousuun vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä. Tämä vaikutti myös polttonesteiden sekä sähkön hintojen nousuun. Vuoden 2017 alussa energiaveroja nostettiin usean tuotteen osalta.

Kivihiilen maailmanmarkkinahinnan nousu vaikutti selvästi sähköntuotannossa käytetyn kivihiilen verottomaan hintaan. Joulukuussa nousua oli 50 prosenttia vuoden takaisesta. Sähköntuotannon polttoaineet ovat verottomia, kun taas lämmöntuotannossa käytetyistä polttoaineista maksetaan valmisteveroa. Lämmöntuotannossa käytettävän kivihiilen ja maakaasun hinnat nousivat vuoden 2016 alun valmisteveron nousun sekä verottomien hintojen nousun myötä viimeisellä neljänneksellä.

Pekka Tiusanen
Hiilitieto ry viestintä

Lue lisää ja lataa Tilastokeskuksen 8.3.2017 julkistamat tiedotteet  ja taulukot sivulla

Tuontipolttoaineiden hinnat nousivat viimeisellä neljänneksellä

Priserna på importbränslen steg under sista kvartalet

Prices of imported fuels increased in the last quarter