World Energy Outlook 2013 –raportti (IEA WEO 2013)

World Energy Outlook 2013 –raportti (IEA WEO 2013)

Kansainvälinen energiajärjestö International Energy Agency IEA arvioi uusimmassa World Energy Outlook –raportissaan (WEO 2013), että hiilen kysyntä lisääntyy kolmanneksella OECD: n ulkopuolisissa maissa – pääasiassa Intiassa, Kiinassa ja muissa Kaakkois-Aasian maissa. Maailmanlaajuisesti hiili pysyy sähköntuotannon päälähteenä, vaikka hiilen osuus laskee 41 prosentista 33 prosenttiin vuoteen 2035 mennessä. Läntisissä teollisuusmaissa kivihiilen käyttö vähenee neljänneksen vuoteen 2035 mennessä.

Lue lisää ja lataa IEA:n WEO 2013 –raportin keskeiset kuvat http://www.worldenergyoutlook.org/publications/weo-2013/

Pekka Tiusanen
Hiilitiedon viestintä