Hiukkaspäästöt

Pienhiukkasia, pölyä, elohopeaa

Suomessa sähkön ja kaukolämmön tuotannon pienhiukkaspäästöt ovat alle kymmenesosa kaikista Suomen pienhiukkaspäästöistä, koska hiukkasten erotus on keskistetyssä energian tuotannossa erittäin tehokasta. Merkittävimmät lähteet ovat mm. liikenne ja puun pienpoltto. Osa hiukkasista kulkeutuu Suomeen kauempaa.

Polttaminen synnyttää hiukkasia. Pienhiukkaset altistavat hengityselin- ja sydänsairauksille.

Hiukkaspäästöjen vähentämiseksi Suomen kivihiiltä käyttävissä polttolaitoksissa on laitteet – sähkösuodattimet, letkusuodattimet tai pesurit – joilla hiukkaset saadaan tehokkaasti poistettua savukaasuista.

Kivihiili sisältää myös jonkin verran elohopeaa, joka vapautuu hiilen poltossa. Höyrystynyt elohopea ei suodatu savukaasupuhdistuksessa, mutta sitoutuu rikinpoistoprosessissa ja tekstiilisuodattimissa. Hiilivoimalaitokset eivät ole merkittäviä elohopeapitoisuuksien kasvattajia Suomessa.