Jätteet ja sivutuotteet

Tuhkaa, kipsiä

Kivihiilen poltossa syntyy pohjatuhkaa ja -kuonaa sekä lentotuhkaa. Rikinpoistossa syntyy muun muassa kipsiä, johon rikkidioksidi on sitoutunut. Kipsi käytetään lähes kokonaan hyödyksi rakennuslevyjen raaka-aineena sekä kenttien ja teiden rakenteissa ja kaivosten ja luolien täyttömateriaalina.

Pohjatuhka on kivihiilikattilassa painovoiman vaikutuksesta alas putoavaa tuhkaa. Lentotuhka taas tarkoittaa savukaasujen mukana leijuvia palamattomia hiukkasia. Suomessa tuhkasta, kipsistä ja kuonasta hyödynnetään 60–80 prosenttia maarakentamisessa sekä betonin, sementin, kipsilevyteollisuuden ja asfaltin raaka-aineena. Kivihiilen poltossa syntyvät tuhkat ja rikinpoistossa syntyvä kipsi tullaan rekisteröimään EY:n REACH-asetuksen mukaisesti yhteistyössä muiden kivihiilen käyttäjien kanssa. Tuhkan hyötykäyttöä kehitetään jatkuvasti.