Tilastokeskus 31.1.2019: Kivihiilen kulutus väheni 3 prosenttia vuonna 2018

Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan kivihiilen kulutus väheni viime vuonna 3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kivihiiltä käytettiin sähkön- ja lämmöntuotannon polttoaineena 3,1 miljoonaa tonnia. Verrattuna 2000-luvun keskiarvoon kivihiilen kulutus oli 31 prosenttia matalammalla tasolla. Kivihiilen kulutus Suomessa vaihtelee kausittain. Osa vaihtelusta selittyy sähkön- ja lämmöntarpeen luonnollisena vaihteluna kesä- ja talvikauden välillä. Kivihiilivarastot olivat joulukuun lopussa 2,1 miljoonaa tonnia. … Lue lisää

IEA: Kivihiilen globaali kysyntä pysyy ennallaan vuoteen 2023

Kivihiilen globaali kysyntä pysyy ennallaan vuoteen 2023. Hiilen kulutus USA:ssa ja Euroopassa laskee, mutta Intiassa ja muualla Aasiassa kivihiilen poltto yhä kasvaa. Seuraavien viiden vuoden aikana kivihiilen osuus maailman energiasta putoaa nykyisestä 27 prosentista 25 prosenttiin. Näin arvioi The International Energy Agency IEA 18.12. julkaistussa Coal 2018 – Analysis and forecasts to 2023 -raportissaan. Pekka … Lue lisää

Tilastokeskus 30.10.2018. Kivihiilen kulutus väheni 4 prosenttia tammi–syyskuussa

Tilastokeskuksen julkaisemien ennakkotietojen mukaan kivihiilen kulutus väheni neljä  prosenttia tämän vuoden tammi-syyskuussa vuoden 2017 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kivihiiltä käytettiin sähkön- ja lämmöntuotannon polttoaineena 2,2 miljoonaa tonnia. Verrattuna 2000-luvun tammi-syyskuun keskiarvoon kivihiilen kulutus oli 28 prosenttia matalammalla tasolla. Kivihiilen kulutus Suomessa vaihtelee tyypillisesti kausittain. Osa vaihtelusta selittyy sähkön- ja lämmöntarpeen luonnollisena vaihteluna kesä- ja talvikauden välillä. … Lue lisää

TEM 18.10.2018: Hallitus esittää kivihiilen kieltämistä sähkön tai lämmön tuotannon polttoaineena 1.5.2029 lukien

Suomen hallitus antoi 18.10.2018 eduskunnalle lakiesityksen, jonka mukaan kivihiilen käyttö sähkön tai lämmön tuotannon polttoaineena kielletään 1.5.2029 lukien. Hallitus haluaa Suomen olevan  kivihiilen käytöstä luopuvien maiden etujoukossa. Kivihiilikielto liittyy vuoteen 2030 tähtäävän kansallisen energia- ja ilmastostrategian toimeenpanoon. Kiellon myötä hiilidioksidipäästöt vähenevät Suomessa vuosittain noin miljoonalla tonnilla, samoin vähenisivät rikkidioksidi-, raskasmetalli- ja muut päästöt. Kivihiilen käyttö … Lue lisää