Tilastokeskus 20.6.2013 Hiilenkäyttö kasvoi neljänneksen tammi-maaliskuussa 2013

Tilastokeskus 20.6.2013 Hiilenkäyttö kasvoi neljänneksen tammi-maaliskuussa 2013

Energian kokonaiskulutus väheni prosentin vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä, ilmenee Tilastokeskuksen julkaiseminen ennakkotietojen mukaan. Kivihiilen kulutus kasvoi 24 prosenttia, hiililauhteen tuotanto kasvoi 48 prosenttia. Lämmityskaudella ollutta turvepulaa korvattiin mm. puupolttoaineilla ja kivihiilellä. Turpeen kulutus laski 32 prosenttia. Hiilidioksidipäästöt pysyivät viime vuoden vastaavan ajankohdan tasolla.

Sähkön kulutus pysyi lähes samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Sähkön nettotuonti laski noin 22 prosenttia. Tuontisähköä korvattiin kotimaisella tuotannolla, mutta pääosin tuontienergialla.

Turpeen kulutus väheni 32 prosenttia ja öljyn kulutus 4 prosenttia. Turvetta korvattiin puulla ja kivihiilellä. Maakaasun kulutus väheni 4 prosenttia. Ydinenergian kulutus pieneni noin prosentin.

Sähkön tuotanto kasvoi 5 prosenttia. Suomessa kulutetusta sähköstä noin 17 prosenttia katettiin tuontisähköllä. Lauhdevoiman tuotanto kasvoi 48 prosenttia, mikä johtui Ruotsin ja Norjan huonosta vesivoimatilanteesta. Sähkön ja lämmön yhteistuotanto pysyi viime vuoden lukemissa. Sähkön ja lämmön yhteistuotanto kasvoi teollisuuden yhteistuotantolaitoksissa 8 prosenttia, mutta kaukolämpölaitoksissa väheni 4 prosenttia. Tuulivoimalla tuotettiin 15 prosenttia enemmän sähköä kuin vuotta aiemmin.

Lue lisää ja lataa tilastoja ja grafiikkaa
sivulta http://tilastokeskus.fi/til/ehk/2013/01/ehk_2013_01_2013-06-20_tie_001_fi.html Tilastokeskus 20.6.2013: Kotimaista energiaa korvattiin tuontienergialla

Statistikcentralen 20.6.2013: Inhemsk energi ersattes med importerad energi
http://tilastokeskus.fi/til/ehk/2013/01/ehk_2013_01_2013-06-20_tie_001_sv.html

Statistics Finland, June 20, 2013 Domestic energy replaced with imported energy http://tilastokeskus.fi/til/ehk/2013/01/ehk_2013_01_2013-06-20_tie_001_en.html

Pekka Tiusanen