Tilastokeskus 12.12.2013: Kivihiilen käyttö väheni viime vuonna 16 prosenttia

Fossiilisten polttoaineiden käyttö Suomessa laski vuonna 2012 Tilastokeskuksen mukaan kahdeksan prosenttia edellisvuodesta. Kivihiilen, koksin, masuuni- ja koksikaasun kulutus väheni 16 prosenttia. Kivihiilen käyttö väheni merkittävästi erillisessä lauhdevoiman tuotannossa. Maakaasun käyttö väheni 12 prosenttia ja turpeen käyttö väheni 23 prosenttia edellisvuodesta.

Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla vesivoiman ja hiilen käytöt korvaavat perinteisesti toisiaan. Tänä vuonna kotimaisen vesivoiman tuotanto on supistunut, samoin sähkön nettotuonti naapurimaista. Samalla kivihiilen käyttö Suomessa on ollut vahvassa kasvussa vuoden 2013 kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Pekka Tiusanen
Hiilitieto ry viestintä

Lue lisää ja lataa Tilastokeskuksen tiedotteet ja taulukot sivuilta

Tilastokeskus 12.12.2013: Puupolttoaineet nousivat suurimmaksi energialähteeksi vuonna 2012

Träbränslen var den största energikällan år 2012 i Finland

Wood fuels became the largest source of energy in 2012 in Finland

Katso tämän vuoden tilannetta: https://hiilitieto.fi/tilastokeskus-28-10-2013-kivihiilen-kulutus-kasvoi-47-prosenttia-tammi-syyskuussa/